از طرف زهرا میرسه دست ما (شور زیبا)

 
دانلود کنيد: از طرف زهرا میرسه دست ما (شور زیبا)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

فصل باران نم نمت آمد (مناجات)

 
دانلود کنيد: فصل باران نم نمت آمد (مناجات)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

روضه حضرت مسلم علیه السلام (روضه)

 
دانلود کنيد: روضه حضرت مسلم علیه السلام (روضه)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

باید قلبم برا تو حرم باشه (زمینه جدید)

 
دانلود کنيد: باید قلبم برا تو حرم باشه (زمینه جدید)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

اشک تو چشمام دل پر درده (زمینه جدید)

 
دانلود کنيد: اشک تو چشمام دل پر درده (زمینه جدید)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

وا کرد کم کم ، خواند و به دقت نامه را (واحد جدید)

 
دانلود کنيد: وا کرد کم کم ، خواند و به دقت نامه را (واحد جدید)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

خدا اگه دوستم نداشت برا همیشه (واحد جدید)

 
دانلود کنيد: خدا اگه دوستم نداشت برا همیشه (واحد جدید)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

این صبح تیره باز دمی از کجا کز او (شعر خوانی)

 
دانلود کنيد: این صبح تیره باز دمی از کجا کز او (شعر خوانی)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

اين مطلب 1906 بار مشاهده شده است