آن چنان که بارش چشمان نم نم دیدنیست (مناجات)

 
دانلود کنيد: آن چنان که بارش چشمان نم نم دیدنیست (مناجات)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

با این که روزی داشتی کاشانه در این شهر (غزل مرثیه)

 
دانلود کنيد: با این که روزی داشتی کاشانه در این شهر (غزل مرثیه)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

شب اول عزا ، خود صاحب عزا (زمینه جدید)

 
دانلود کنيد: شب اول عزا ، خود صاحب عزا (زمینه جدید)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

ماه محرم آمد ، دلها شد عاشورایی (نوحه جدید)

 
دانلود کنيد: ماه محرم آمد ، دلها شد عاشورایی (نوحه جدید)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

خیمه ها باز سر پا شد (واحد جدید)

 
دانلود کنيد: خیمه ها باز سر پا شد (واحد جدید)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

هوای محرمو دوست داریم (واحد جدید)

 
دانلود کنيد: هوای محرمو دوست داریم (واحد جدید)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

به سر دار ولی مسلم اسلام تو اَم (دودمه)

 
دانلود کنيد: به سر دار ولی مسلم اسلام تو اَم (دودمه)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

غریب حسین غریب حسین (شور)

 
دانلود کنيد: غریب حسین غریب حسین (شور)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

یکی قطره ترین قطره مثل من (شور پایانی)

 
دانلود کنيد: یکی قطره ترین قطره مثل من (شور پایانی)

جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:

اين مطلب 1487 بار مشاهده شده است