فضیلت گریه برای امام حسین؛ شیخ حسین انصاریان

فیلم سخنان خطیب ارجمند و استاد اخلاق شیخ حسین انصاریان در باب فضیلت گریه برای امام حسین(ع)؛ سخنرانی شیخ حسین انصاریان درباره فضیلت گریه بر ابا عبدالله الحسین(ع).
بازدید: 288