لحظه تیراندازی در رژه اهواز

فیلم/ لحظه تیراندازی در رژه اهواز، ویدئویی با فاصله از محلِ رژه در هنگام وقوع حادثه‌ تروریستی در اهواز. صدایِ تیراندازی در ویدئو مشهود است.
بازدید: 243