نماهنگ ایستاده ایم 2 - اگر صبور و شکیبا نه این که ساکت و سردم

اگر صبور و شکیبا نه این که ساکت و سردم؛ جهان به تجربه دیده همیشه مرد نبردم، من از قبیله دریا، من از عشیره طوفان، آهای کشتی جنگی مرا ز نعره نترسان، شبیه پرچم کاوه، به گل نشسته درفشم، منم که وارث رستم، منم که صاحب رخشم، میان خشکی و دریا، اگر که رد شوی از مرز، قلم کنم قدمت را؛ نماهنگ ایستاده‌ایم
بازدید: 390