خدا چرا ما را آفرید؟

خدا ما را چرا آفرید؟ علت خلقت انسان چیست؟ دلیل آفرینش و خلقت انسان چیست؟ سخنرانی علیرضا پناهیان درباره علت خلقت انسان
بازدید: 410