قیمت واقعی دلار چقدر است؟

قیمت واقعی دلار با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران چند است؟ آیا هنوز قیمت دلار حباب دارد؟ قیمت واقعی دلار چیست؟ فیلم/ قیمت واقعی دلار چقدر است؟ کارشناس اقتصادی برنامه حالا خورشید از قیمت واقعی دلار می گوید.
بازدید: 196