پیغام علی علیزاده به حمید فرخ نژاد درباره پولشویی محمد امامی در سینما

آقا و خانم سلبریتی! شما منجی و نجات دهنده مردم ایران نیستید شما همدستان وضعیت امروز هستید. شما قاضی امروز نیستید ، شما متهم هستید، پس از نخستین مطلبی که علی علیزاده درباره حمید فرخ‌نژاد منتشر کرد این بازیگر سینما در پیامی او را متهم به اطلاعاتی بودن کرد و علی علیزاده با انتشار ویدئویی به حمید فرخ‌نژاد پاسخ داد.
بازدید: 207