کوچک ترین خادم مسیر پیاده روی اربعین

فیلم زیبایی از کوچک ترین خادم مسیر پیاده روی اربعین حسینی، دختر بچه خردسال و یا به عبارتی فرشته کوچک سه ساله که با دادن دستمال کاغذی به زوار پیاده اربعین خدمت می‌کند
بازدید: 208