مداحی آی نسیم سحر کربلا مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه، مراسم استفبال از محرم، آی نسیم سحر کربلا، سلام علی النفس سیدالشهدا، سلام بیرق سیاه گنبد، سلام ای کتیبه ها و پرچم، سلام ای ماه محرم، سلام ای ماه ماتم، سینه زناتو دوست دارم، شال عزاتو دوست دارم، به جون مادرم آقا، کرب و بلاتو دوست دارم
بازدید: 258