میروم پای پیاده از نجف تا کربلا، آهنگ ویژه پیاده روی اربعین

آهنگ جدید محسین رضوانی برای پیاده روی اربعین 97، چتر را می‌بندم و روی زمین می‌ایستم، زیر باران امام اولین می‌ایستم، اذن می‌خواهد به ایوان نجف داخل شدن، بین صف پشت سر روح الامین می ایستم، میروم پای پیاده از نجف تا کربلا، من برای می شدن تا اربعین می ایستم، مبدأ ایوان شاه ولا مقصد سلطان کرب و بلا، مرکب این پای زخمی من با رخصتی از درگاه رضا
بازدید: 1454