واکنش ساسی مانکن به رقص دانش آموزان مدارس با آهنگ جنتلمن

ساسی مانکن خودش تعجب کرده گفته من این آهنگ رو برای آخر شب و داستانای دیگه خوندم نه برای مدرسه و صبحگاه و رقص دانش آموزان پسر و دختر تو مدرسه
بازدید: 574