یه عده دست و پا زدن که کربلا نرن یه عده دست و پا دادن تو راه کربلا

باید خوند، باید از تو و راه تو تا ابد خوند - باید گفت،باید از قیامِت آقا تا ابد گفت - یه عده دست و پا زدن که کربلا نرن - یه عده دست و پا دادن تو راه کربلا - ایشاا... روز واقعه بهونه گیر نشیم - ایشاا... جا نمونیم از سپاه کربلا - زیارته،مسیری که شروع شهادته - شهادته،شهادتی که پای ولایته - لیاقته - سفر بخیر،جوونی که شدی عاقبت به خیر سفر بخیر، به مقصدت رسیدی مثل زهیر - حاج مهدی رسولی - شب دوم محرم 98
بازدید: 12276