نوحه میگن بسه غصه بسه غم میگن بازی شال و علم - تصویری

نوحه میگن روضه دلمردگیه میگن گریه افسردگیه نمیدونن خبر ندارن حسین آغاز زندگیه. میگن بسه غصه بسه غم میگن بازی شال وعلم - هر کی با حسین باشه سرزنده و آزاده است - این شعله های عزا لاتبرد ابدا - مداحی زیبای مهدی رسولی در پاسخ به برخی اظهارات که بر علیه عزاداری های مردم در ایام محرم که به گوش میرسد.
بازدید: 1573