نوحه آی قارداش سویولموشام بو یوللاردا آی قارداش یورولموشام بو یوللاردا شهروز حبیبی

نوحه ترکی آی قارداش سویولموشام بو یوللاردا با نوای شهروز حبیبی اویان حسینم گلیبده زینبین سفردن، اویان حسینیم کچیبده زینبین خطردن، اویان حسینیم سوروش باشین بلاسین بو غمگسار و خون جیگردن، آی قارداش سویولموشام بو یوللاردا، آی قارداش یورولموشام بو یوللاردا، ایا حسینیم بو آل بوتراب دیندیر، ایا حسینیم بو زار و دل کبابی دیندیر
بازدید: 5537