یک عشق صاف و ساده تو دلم بود تو خوبی من دلم تغییر کرده حسین طاهری

نماهنگ یک عشق صاف و ساده تو دلم بود با صدای حسین طاهری؛ یک عشق صاف و ساده تو دلم بود تو خوبی، من دلم تغییر کرده؛ فراریم از هرکی که به جز تو؛ منو، ذهن منو درگیر کرده
بازدید: 4316