اینستاگرام نوحه باران

نوحه چه نمازی چه امامی عجب شور و قیامی حاج مهدی رسولی

الصلاة الصلاة عجلو بالصلاة، آخرین نماز حیدر است، کوفه مثل صبح محشر است، آی تموم انبیا تمام اولیا تمام ممکنات تمام فرشته ها تمام شیعه ها، همه بیائید به حیدر اقتدا نمایید، چه نمازی چه شکوهی برپا، همه جا ذکر علی مولا الله اکبر، فاطمه آمده استقبالش الله اکبر، ذکر لبهای علی یازهرا الله اکبر، چه نمازی چه امامی، عجب شور و قیامی، عجب مطلع فجری، یاعلی یاحیدر یاعلی یاحیدر
بازدید: 4209