پیشگویی رئیس جمهوری ترامپ در کارتون خانواده سیمپسون

در قسمت هفدهم فصل 11 پویانمایی «خانواده سیمپسون» به شخصیت بارت پسر خانواده اشاره می‌شود که رویای رییس‌جمهور ترامپ را می‌بیند. در یکی از مهمترین قسمت‌های این پویانمایی که مربوط به قسمت هفدهم فصل 11 می‌شود، خبر از آینده و ظهور رییس‌جمهوری به نام ترامپ بر اریکه قدرت سیاسی آمریکا داده می‌شود و حتی شخصیت مورد نظر عینا خود ترامپ با همان ظاهر و شکل است.
بازدید: 2409