ترانه رضا صادقی برای پیاده روی اربعین

من خودم یه کاروان حسرت و آهم یکی از نرفته های چشم براهم دل کنعانی و آواره ای دارم یه فرات اشک تو عمق هر نگاهم ... نماهنگ پیاده آمده‌ایم با صدای رضا صادقی ویژه پیاده روی اربعین
بازدید: 2708