میثم مطیعی جاده به جاده پای پیاده جا موندم اما زائر زیاده پریشونه حالم

میاد خاطراتم جلوی چشام من اون خستگی تو راهو می خوام می‌خواستم مثه اهل بیت حسین با اهل و عیالم، پیاده بیام ... نماهنگ پریشونه حالم با صدای حاج میثم مطیعی از زبان جاماندگان زیارت اربعین
بازدید: 24168