نماهنگ جان آقام سنه قربان آقام سید مجید بنی فاطمه

دل بی تاب اومده/ چشم پر از آب اومده/ اومده ماه عزا/ لشکر ارباب اومده/ لشکر مشکی پوشان سینه زن های ارباب/ شب همه شب می خونند نوحه برای ارباب/ جان آقا سنه قربان آقا/ سید العطشان آقا ... نماهنگ بسیار زیبای جان آقا با نوای سید مجید بنی فاطمه دانلود نوحه جان اقام
بازدید: 4321