نماهنگ - بهمن خونین جاویدان

نماهنگ - بهمن خونین جاویدان

نماهنگ - بهمن خونین جاویدان را آنلاین تماشا کنید


آمده موسم فتح و ایمان / شعله زد بر افق نور قرآن / در دل بهمن سرد تاریخ / لاله سر زد ز خون شهیدان / لاله ها قامت سرخ عشقند / سرنوشت تو با خون نوشتند / پیکر پاکت ای جان به کف را / از ازل تا شهادت سرشتند / بهمن خونین جاویدان / تا ابد زنده یاد شهیدان / مقدمت را اماما شهیدان / با نثار تن خود گشودند خونشان فرش راه تو بادا / عاشق پاک راه تو بودند
اين مطلب 1308 بار مشاهده شده است
آخرین کلیپ ها

دسترسی سریع

x