سید رضا نریمانی محرم 96 | بابایی کمک درد داره کتک

بابایی کمک درد داره کتک/ شب وقتی بی مهتابم همه خوابن نمی خوابم/ واسه این دل بی تابم یه فکری کن/ واسه حال پریشونم واسه خستگی جونم واسه عمه بی جونم یه فکری کن ... سینه زنی واحد شب سوم محرم با نوای سید رضا نریمانی هیئت فدائیان حسین اصفهان .
بازدید: 1366