نوحه ای شمع حرمخانه قربانون اولوم عباس - حسینیه اعظم زنجان

اي شمع حرمخانه قربانون اولوم عبّاس جان لار سنه پروانه قربانون اولوم عباس ايلده شب تاسوعا سسلر آدوي دنيا معناده ديَر زهرا قربانون اولوم عباس
بازدید: 16787