مداحی نمیخوام به نوکریت فقط عادت بکنم حاج مهدی رسولی - تصویری

مداحی حاج مهدی رسولی شب ششم محرم 1396 - نمیخوام به نوکریت فقط عادت بکنم دوست دارم هرجا میرم از تو صحبت بکنم شیعَتی مهما شَربتُمْ ماءٍ عَذْب فَاذکُرونی تا قیامت بخدا تو قلب مونی اَوْ سَمِعتُمْ بغَریبٍ اَوْ شَهیدٍ فَانْدُبونی الهی فدای آون پیکر خونی
بازدید: 978