مداحی امام الهدی ای چراغ هدایت حاج امیر عباسی

امام ُ الهُدی ای چراغ هدایت/ نجات همه در طریق ولایت/ همه هستی ام یبن زهرا فدایت/ بهشتم بُوَد صحن کرببلایت - حسین یا حسین یا حسین یابن زهرا - گره خورده بر عشق پاکت دلم شکر - غم تو سرشته به آب و گلم شکر - اگر من شدم سینه زن سک ندارم دعای تو و مادرت شاملم شد ... نماهنگ زیبای سینه زنی واحد با نوای دلنشین امیر عباسی .
بازدید: 1631