بسته شده با حب علی عهدی ازلی حاج مهدی رسولی

بسته شده با حب علی عهدی ازلی بین دل ما/ راهی شدیم تا عرش خدا چون کرب و بلا سر منزل ما ... نماهنگ زیبای پیاده روی اربعین با نوای مهدی رسولی .
بازدید: 912