فیلم وقوع زلزله حین مصاحبه زنده تلویزیونی در سلیمانیه عراق

فیلم/ وقوع زلزله حین مصاحبه زنده تلویزیونی در سلیمانیه عراق کانون زمین لرزه سلیمانیه عراق بود!
بازدید: 719