هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

فیلم/ هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟ با کمی برنامه‌ریزی می‌توانید خود را برای وقوع زلزله آماده کنید.
بازدید: 759