دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی بنام مریض حالی

نه جیک جیک مستانت نه سردی زمستانت رجوع کن به دستانت چه روزهای بسیاری که ظلم ها روا کردی به دستهای بسیاری شبانه مرد گاریچی به خانه می کشد خود را اگر که مادیان خسته اگر طناب هم پاره درون مرد همواره کشیده میشود باری مریض حالیم خوش نیست نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری درون ما تفاوتهاست تو مبتلا به درمانی نه من دچار بیماری
بازدید: 1650