تلاوت سوره احزاب توسط استاد راغب مصطفی غلوش

فیلم/ ماندگارترین تلاوت استاد مصطفی‌غلوش در ایران - تلاوت سوره احزاب توسط استاد راغب مصطفی غلوش ماندگارترین اجرای این استاد تلاوت در ایران است و طی آن، مقام صبا با ظرافت خاصی اجرا می شود.
بازدید: 326