در صورتي که بعد از نصب يکي از قالب هاي حرفه اي ظاهر قالب بهم ريخته بود و يا بخش هايي از قالب عملکرد درست خود را نداشتند علت آن يکي از دلايل زير است:

1. برخي از اسکريپت هايي که به وب خود اضافه مي کنيد باعث تداخل در اجراي قالب هاي حرفه اي مي شوند. علت اين امر هم يا به علت وجود تگ ناقص در آن اسکريپتهاست و يا اين که اسکريپت مشکل ساز يک لينک ديگر جي کوئري را به صفحه اضافه مي کند که باعث تداخل در اجراي درست قالب مي شود

2. علت ديگر مي تواند به خاطر وجود تگ ناقص در يکي از پست هاي شما باشد. اين مشکل اغلب به خاطر پست هايي است که به صورت کپي پيست از صفحات ديگر درج شده اند و کد کپي پيست شده حاوي تگ ناقص است که در قالب هاي حرفه اي باعث بروز مشکل مي شوند

3. علت ديگر مي تواند دستکاري کد قالب توسط خود کاربر باشد

براي اطمينان از مشکل ساز بودن اسکريپت ها، ابتدا يک بک آپ از اسکريپت هايي که به وب خود افزوده ايد تهيه کنيد و سپس آنها را تک تک به وب خود اضافه کنيد و هر کدي که باعث بروز مشکل شد آن را حذف کنيد