اين عکس 1456 بار مشاهده شده است
کلام برگزیده

امام اميرمؤمنان على عليه السلام: به كودكان خود، آنچه را خداوند سودمندشان قرار داده است، بياموزيد تا مُرجِئهحديث با انديشه خويش بر آنان چيره نشوند.