سریع ترین خودروی برقی تسلا - فارادی FF۹۱

سریع ترین خودروی برقی تسلا - فارادی FF۹۱

سریع ترین خودروی برقی تسلا - فارادی FF۹۱


برای مشاهده اندازه واقعی روی عکس زیر کلیک کنید
سریع ترین خودروی برقی تسلا - فارادی FF۹۱
اين عکس 1430 بار مشاهده شده است
کلام برگزیده

امام علي - عليه السلام - فرمود: شايسته نيست آدمي به جد يا به شوخي دروغ بگويد و شايسته نيست كسي بهفرزند خود وعده‌اي بدهد و به‌ آن وفا ننمايد.