اين عکس 1560 بار مشاهده شده است
کلام برگزیده

دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسکات پک)