اين عکس 1692 بار مشاهده شده است
کلام برگزیده

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. (والترنیس)