اين عکس 2197 بار مشاهده شده است
کلام برگزیده

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)