داروهای ضدویروس آنفلوانزا:

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، داروهای ضد ویروسی می تواند به عنوان مکمل پروفیلاکسی و درمان بکار برده شوند افرادیکه در معرض بیماری نبوده وبیمار نشده درمان پیشگیرانه در آنها حداقل برای چندین ماه ادامه خواهد یافت ( پیشگیری اولیه ) و در افرادیکه در معرض عفونت بوده اند درمان پروفیلاکسی به مدت 10 – 7 روز تجویز می گردد ( پیشگیری ثانویه ).
– داروهاي ضد ويروس آنفلوانزا مكمل واكسن آنفلوانزا در پيشگيري هستند و نمي‌توان آنها را جايگزين واكسيناسيون كرد.
– آمانتادين و ريمانتادين از نظر فرمول شيميايي با هم مرتبط بوده و تنها بر ويروس نوع A مؤثر است و تأثيري به آنفلوانزاي B ندارد.
– آمانتادين به منظور پيشگيري و درمان در آنفلوانزاي نوع A در بالغين و سنين بالاي يكسال تأييد شده است.
– زاناميوير و اسلتاميوير بر هر دو نوع آنفلوانزاي B و Aمؤثرند زاناميوير براي بالاي 7 سال و اسلتاميوير براي بالاي يكسال تأييد شده است.
– براي كاهش پيدايش گونه‌هاي مقاوم توصيه مي‌شود درمان با زاناميوير و اسلتاميوير حداكثر 5 روز در نظر گرفته شود. (5 – 3 روز پس از شروع درمان يا 48 – 24 ساعت پس از فروكش كردن بيماري، دارو قطع شود.)
– آمانتادين و ريمانتادين 90% – 60% در پيشگيري از آنفلوانزاي نوع A مؤثرند.
– مصرف آمانتادين و ريمانتادين با توليد آنتي‌بادي بدنبال واكسيناسيون تداخلي ندارد.
– افراديكه زمان طغيان آنفلوانزا واكسينه مي‌شوند لازم است تا ايجاد ايمني (2 هفته) شيميوپروفيلاكسي (داروهاي ضدويروسي) دريافت نمايند.
– چنانچه ‌گونه‌ايكه باعث ايجاد طغيان شده در تركيب واكسن موجود نيست، شيميوپروفيلاكسي بدون در نظر گرفتن سابقه واكسيناسيون انجام شود.
– براي كنترل طغيان در مراكز تجعي از جمله خوابگاهها، آسايشگاه‌هاي سالمندان و پادگانها شيميوپروفيلاكسي بمدت 2 هفته الزامي است و با مشاهده موارد جديد ابتلاء تا يك هفته پس از پايان طغيان بايد ادامه يابد.
– در طغيان‌ها به منظور كاهش مقاومت دارويي لازم است افراد تحت درمان دارويي از ساير افراد مقيم جدا شوند.
– طي 3-2 روز درمان با آمانتادين و ريمانتادين گونه‌هاي حساس با گونه‌هاي مقاوم جايگزين مي‌شوند بنابراين ويروس‌هاي حساس در ابتداي درمان و ويروس‌هاي مقاوم در 7-5 روز پس از شروع درمان دفع مي‌شوند.
– مقاومت به زاناميوير و اسلتاميوير در طول درمان ايجاد مي‌شود ولي شايع نيست.
 

اسلتامیویر چیست؟

اسلتامیویر (Oseltamivir) با نام تجاری تامیفلو (Tamiflu) یک داروی ضد ویروسی است از اقدامات و فعالیت های انواع ویروس آنفولانزای A و B در بدن شما جلوگیری می کند و آنها را مسدود می نماید .
اسلتامیویر برای درمان آنفولانزا در افرادی که علائم آنفلوانزا را به مدت 2 روز و یا کمتر داشته باشند استفاده می شود. همچنین ممکن است به جلوگیری از آنفولانزا در افرادی که حداقل 1 سال در معرض آن هستند،  اما هنوز نشانه ای ندارند داده می شود. اسلتامیویر سرماخوردگی را درمان نمی کند.
اسلتامیویر نیز ممکن است برای اهداف دیگری که در این راهنمای دارو ذکر نشده است مورد استفاده قرار می گیرد .

اطلاعات دارویی

نام ژنریک: اسلتامیویر (Oseltamivir)
 
نام تجاری: تامیفلو (Tamiflu)
 
کلاس درمانی: ضد ویروس
 
کلاس دارویی: اسلتامیویر

 

اين مطلب 2682 بار مشاهده شده است