دانلود آهنگ Bella Ciao ترانه زیبای ایتالیایی با نام خداحافظ زیبا

دانلود آهنگ Bella Ciao ترانه زیبای ایتالیایی با نام خداحافظ زیبا

ترانه Balla Ciao در اصل یک ترانه ایتالیایی است که در طول جنگ جهانی دوم ساخته شده و برای سربازان به نماد استقامت در برابر آلمان نازی و ایتالیای فاشیست تبدیل شده بود. این آهنگ صدهابار توسط خوانندگان مختلف بازخوانی شده است و نسخه های زبان های گوناگون آن نیز خوانده شد.

دانلود آهنگ بلا چاو mp4

دانلود آهنگ بلاچاو

 

دانلود ترانه زیبای Bella Ciao 

یکی از ترانه های بی نظیر تاریخ ، بلا چائو به ایتالیایی«Bella Ciao» یعنی بدرود ای زیبا آهنگی پارتیزانی از جنبش مقاومت چپ ضد فاشیسم ایتالیا در جنگ دوم جهانی بود که توسط آنارشیست ها و سوسیسالیست ها ساخته شد و بارها به زبان های مختلف در فرهنگ های مختلف حتی به کردی و عربی اجرا و در تاریخ جاودان شد.شاعر این آهنگ نا مشخص است اما آهنگ برگرفته از یکی از نغمه های فولكلوريك کولی هاست....

برگردان شعر به فارسی:
یک روز برخاستم از خواب
دشمن همه جا را گرفته بود
آه بدرود ای زیبا، بدرود ای زیبا، بدرود ،بدرود
ای مبارز مرا با خود ببر
چون که آماده ی مرگم
اگر مثل یک مبارز کشته شدم
ای زیبا باید که به خاکم بسپاری
در کوهستان دفنم کن
زیر سایه گلی زیبا
و آنان که از کنار گورم می گذرند
به من خواهند گفت:«چه گل زیبایی»...
این گلِ مبارزیست
که برای آزادی جان باخت.
آة بدرود ای زیبا، بدرود ای زیبا، بدرود، بدرود..
 
دانلود آهنگ ایتالیایی بلاتچاو
 

دانلود نسخه ایتالیایی ترانه Bella Ciao

دانلود نسخه آلمانی ترانه Bella Ciao 

 

 

متن ، ترجمه  آهنگ ایتالیایی (Bella Ciao) 

Una mattina mi son svegliato
یک روز صبح از خواب بیدار شدم
 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ای زیبا سلام،زیبا سلام،زیبا سلام سلام سلام
 
Una mattina mi son svegliato
یک روز صبح از خواب بیدار شدم
 
E ho trovato l'invasor
و اشغالگرو دیدم
 
O partigiano portami via
ای پارتیزان منو با خودت ببر
 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ای زیبا سلام،زیبا سلام،زیبا سلام سلام سلام
 
Partigiano portami via
ای پارتیزان منو با خودت ببر
 
Che mi sento di morir
که احساس مردن میکنم
 
E se io muoio da partigiano
و اگر من با پارتیزانها بمیرم
 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ای زیبا سلام،زیبا سلام،زیبا سلام سلام سلام
 
E se io muoio da partigiano
و اگر من با پارتیزانها بمیرم
 
Tu mi devi seppellir
تو باید منو به خاک بسپاری
 
Mi seppellirai lassù in montagna
منو به خاک خواهی سپرد بالای آن کوه
 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ای زیبا سلام،زیبا سلام،زیبا سلام سلام سلام
 
Mi seppellirai lassù in montagna
منو به خاک حواهی سپرد بالای آن کوه
 
Sotto l'ombra d’un bel fior
زیر سایه یک گل زیبا
 
E la gente che passerà
و مردمانی که عبور خواهند کرد
 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ای زیبا سلام،زیبا سلام،زیبا سلام سلام سلام
 
E la gente che passerà
و مردمانی که عبور خواهند کرد
 
E dirà oh che bel fior
و خواهند گفت آه چه گل زیبایی

 

متن ترانه Balla Ciao به زبان آلمانی : 

 
Eines Morgens in aller Frühe
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Eines Morgens in aller Frühe
trafen wir auf unseren Feind.
 
Partisanen, kommt nehmt mich mit euch,
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Partisanen, kommt nehmt mich mit euch,
denn ich fühl' der Tod ist nah.
 
Wenn ich sterbe, o ihr Genossen,
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
bringt als tapferen Partisanen
mich sodann zu letzten Ruh'.
 
In den Schatten der kleinen Blume,
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
einer kleinen, ganz zarten Blume,
in die Berge bringt mich dann.
 
Und die Leute, die gehn vorüber,
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Und die Leute, die gehn vorüber,
sehn die kleine Blume stehn.
 
Diese Blume, so sagen alle,
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
ist die Blume des Partisanen,
 
 
 
 
آهنگ بلاچاو

دانلود آهنگ و ترانه ایتالیایی Bella Ciao خداحافظ زیبا

 
 

 

اين مطلب 58315 بار مشاهده شده است