«بنیتا» دختر 8 ماهه روی دستان پدرش با حضور انبوه مردم و جمع زیادی از هنرمندان به خانه ابدی اش بدرقه شد.

 

 

اين مطلب 1404 بار مشاهده شده است