دانلود تیتراژ سریال سایه بان

تیتراژ سریال سایه بان - آهنگ مریض حالی با صدای محسن چاوشی

 

متن آهنگ نه جیک جیک مستانت

نه جیک جیک مستانت
نه سردی زمستانت
رجوع کن به دستانت
چه روزهای بسیاری
که ظلم ها روا کردی
به دستهای بسیاری
شبانه مرد گاریچی
به خانه می کشد خود را
اگر که مادیان خسته
اگر طناب هم پاره
درون مرد همواره
کشیده میشود باری
مریض حالیم خوش نیست
نه خواب راحتی دارم
نه مایلم به بیداری
درون ما تفاوتهاست
تو مبتلا به درمانی
نه من دچار بیماری
کنار تخت می خوابم
هوا که بند آمد
نفس کشیدنت باشم
تو روز میشوی هر شب
و صبح میشوی هر روز
خیال بافیت بد نیست
خیال کن که خواهی رفت
همین که رفتی و مردم
تلاش کن که برگردی
و در کمال خونسردی
مرا به خاک بسپاری
زیاد یاوه میگویم
گره بزن زبانم را
زیاد از تو مینوشم
بگیر استکانم را
بگیر هر چه را دارم
ببخش هر چه را داری
مریض حالیم خوش نیست
نه خواب راحتی دارم
نه مایلم به بیداری
درون ما تفاوتهاست
تو مبتلا به درمانی
نه من دچار بیماری
کنار تخت می خوابم
مگر هوا که بند آمد
نفس کشیدنت باشم
تو روز می شوی هر شب
و صبح می شوی هر روز
تو خواب راحتی داری
 
 
 
اين مطلب 1411 بار مشاهده شده است