فیلم مداحی با یه پرچم سیاه بازم خونه ها غرق نور میشه

دانلود نوحه به پای پرچم سرخت از محمود کریمی

دانلود مداحی حاج محمود کریمی در شب اول محرم سال 97

 

متن نوحه

 

سیاه شد رنگ پرچم

الا یا اهل عالم

خدا گرفته ماتم

محرم شد محرم

آقا جانم یاد جسم بی کفنت

ای وای ای وای

یاد زخمای بدنت

ای وای ای وای

با سنگ میزدن

با یه پرچم سیاه بازم

خونه‌ها غرق نور میشه

به پای پرچم سرخت

چه سرها که نیافتادن

فقط اون بنده‌هایی که پات افتادن آزادن

سیاه شد رنگ پرچم

الا یا اهل العالم

خدا گرفته ماتم

محرم شد محرم

آقا جانم یاد جسم بی کفنت

یاد زخمای بدنت

ای وای ای وای

یاد رد پا تو تنت

ای وای ای وای

با سنگ میزدنت

با یه پرچم سیاه بازم خونه‌ها غرق نور میشه

تو هوات زندگی‌هامون

مهیای ظهور میشه

اومده باز هوای 

آمادگی برای

ظهور اسم اعظم

 یاد خاتم یمن

روی نیزه و روی خاک

ای وای ای وای

با سنگ میزدن

یاد خاتم یمنت

ای وای ای وای

پاره پاره پیرهنت

ای وای ای وای

روی نیزه و رو زمین

ای وای ای وای

با سنگ میزدنت

برای روضه گودال

میمیره نوکرت آخر

برای اون دوازده بار

برای کندی خنجر

تو گودال و زینب

بدن و سم مرکب

دوباره شد مجسم

محرم شد محرم

آقا جان وقت زیر و رو شدنه

ای وای ای وای

وقت دست و پا زدنه

ای وای ای وای

پیش چشم اهل حرم

با سنگ میزدنت

ای وای ای وای

آقا جانم یاد جسم بی کفنت

ای وای ای وای

یاد زخمای بدنت

ای وای ای وای

یاد زخما رو تنت

ای وای ای وای

یاد رد پا تو تنت

ای وای ای وای

با سنگ میزدنت

ای وای ای وای

 

 

اين مطلب 4043 بار مشاهده شده است