مداحی قدیمی علم افتاد چو از دست علمدار حسین

• زمان : 3:02 
 
علم افتاد چو از دست علمدار حسین
 
 
علم افتاد چـو از دسـت علمدار حسین
                                ناله شد همدم و گردید الم یار حسین
تیــر بیــداد چـو بـر دیدۀ عباس نشست
شد روان خون دل از دیدۀ خونبار حسین
ای علمدار حسین (2)
دید بی دست چو آن پیکر در خون‌شده
                                را روح گردیـد بـــرون از تن افگار حسین
قطعه قطعه چو نظر کرد تن اطهر او
پــاره‌پـاره ز الم گشت تن زار حسین
ای علمدار حسین (2)
آه از آن دم که نظر کرد به عباس، افتاد
                               آتـش انــدر فلــک از آه شــرربـار حسین
گفت ای جان برادر تو شدی کشته و گشت
بـه سـوی شـام روان خواهر غمخوار حسین
ای علمدار حسین (2)
ای دریغـا کـه ز بـی دستی تو نزد یزید
                                دسـت بستـه بـرود عـابد بیمار حسین
آه از ایــن قــامت چـون سرو از آن دست بلند
که به خون غرقه شد ای قافله سالار حسین
ای علمدار حسین (2)
بار دیگـر بـه مـددکاری مـن خیز که نیست
                            دیگری جز تو در این دشت مددکار حسین
علم افتـاد چو از دست علمدار حسین
ناله شد همدم و گردید الم یار حسین
ای علمدار حسین (2)
 

 

اين مطلب 552 بار مشاهده شده است