متن مداحی بی تاب حسینم بی خواب اباالفضل محمود کریمی

 
رویای لب اهل زمینه
رویای لب اهل زمینه
مشك خالی از آب اباالفضل
مشك خالی از آب اباالفضل
سرتا پای من مست رخ ماه حسینه
سرتا پای من مست رخ ماه حسینه
چشمای پر از اشكم سر راه حسینه
چشمای پر از اشكم سر راه حسینه
بی تاب حسینم بی خواب اباالفضل
بی تاب حسینم بی خواب اباالفضل
وااای وااای
از روز ازل دل به علمدار تو دادم
از روز ازل دل به علمدار تو دادم
در روز قیامت می رسی آقا به دادم
در روز قیامت می رسی آقا به دادم
من هستم مریدت تو هستی مرادم
من هستم مریدت تو هستی مرادم
تو شاه همه اهل جهانی
تو شاه همه اهل جهانی
من عبد و غلام خانه زادم
من عبد و غلام خانه زادم
وااای وااای
 
 
اين مطلب 540 بار مشاهده شده است