متن مداحی یادش بخیر با بچه های کوچمون محمود کریمی

وقتی که چشمام روی هم بسته میشه
وقتی دلم از زمونه خسته میشه
چشامو دریا میکنم عقده هامو وا میکنم
یاد قدیما می کنم یاد قدیما می کنم
یادش بخیر یادش بخیر با بچه های کوچه مون
با چادر مادرمون گوشه پیاده رو
گوشه پیاده رو یاد محرم کرده بودیم
یاد محرم کرده بودیم تکیه علم کرده بودیم
یادش بخیر یادش بخیر با بچه های کوچه مون
با چادر مادرمون گوشه پیاده رو
گوشه پیاده رو یاد محرم کرده بودیم
تکیه علم کرده بودیم
همه پیرن مشکی به تن سینه و زنجر میزدن
همه پیرن مشکی به تن سینه و زنجر میزدن
یه قلب کوچک تو سینه مست و خریدار حسین
نوشته بود رو پرجما عباس علمدار
عباس علمدار حسین عباس علمدار حسین
از کوچکیم تا به حالا سرا پا احساسم من
تموم عالم میدونن هلاک عباسم
از کوچکیم تا به حالا سراپا احساسم من
تموم عالم میدونن هلاک عباسم
 
 
اين مطلب 6595 بار مشاهده شده است