دانلود مداحی مستان سلامت میکنند به همراه پخش آنلاین

 

متن مداحی مستان سلامت میکنند محمود کریمی

مستان سلامت میکنند جان را غلامت میکنند
مستی ز جامت میکنند مستان سلامت میکنند
 
مستان سلامت میکنند جان را غلامت میکنند
مستی ز جامت میکنند مستان سلامت میکنند
غوغای روحانی نگر سیلاب طوفانی نگر
خورشید ربانی نگر مستان سلامت میکنند مستان سلامت میکنند
ای آرزوی آرزو آن پرده را پر دار از او
 
ای آرزوی آرزو آن پرده را پر دار از او
من کس نمیدانم جز او مستان سلامت میکنند
ای ابر خوش باران بیا ای مستی یاران بیا
ای شاه دل داران بیا مستان سلامت میکنند
 
بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا
بسم الله ای شمس و ضحی بسم الله ای عین الیقین
 
++++++++++
 
آن میر غوغا را بگو مستان سلامت میکنند
 
آن میر غوغا را بگو مستان سلامت میکنند
 
آن شور و سودا را بگو مستان سلامت میکنند
آن قد رعنا را بگو مستان سلامت میکنند
آن میر مه رو را بگو و آن چشم جادو را بگو
آن شاه خوش خو را بگو مستان سلامت میکنند
 
آن میر مه رو را بگو و آن چشم جادو را بگو
آن شاه خوش خو را بگو مستان سلامت میکنند
 
بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا
بسم الله ای شمس و ضحی بسم الله ای عین الیقین
 
بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا
بسم الله ای شمس و ضحی بسم الله ای عین الیقین
این کیست این این کیست این
این ذکر طوفانیست این
عشق طوفانیست این
 
 ذکر ربانیست این
گوهر جانیست این
 
در جانانیست این
گوهر زهراست این
دلبر طاهاست این
ثانی مولاست این
 
بسم الله ای خون خدا بسم الله ای شهد بلا
ای ساکن کرب و بلا یابن امیر المومنین
 
بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا
بسم الله ای شمس و ضحی بسم الله ای عین الیقین
 
 
اين مطلب 460 بار مشاهده شده است