دانلود فیلم:

آهنگ می روم پای پیاده با صدای محسن رضوانی

ویژه پیاده روی اربعین 97

 

متن آهنگ

چتر را می‌بندم و روی زمین می‌ایستم
زیر باران امام اولین می‌ایستم
اذن می‌خواهد به ایوان نجف داخل شدن
بین صف پشت سر روح الامین می ایستم
میروم پای پیاده از نجف تا کربلا
من برای می شدن تا اربعین می ایستم
مبدأ ایوان شاه ولا مقصد سلطان کرب و بلا
مرکب این پای زخمی من با رخصتی از درگاه رضا
 سرزنش عزم مرا چندین برابر می کند
میخم و سرشار عزمی آهنین می ایستم
ان فی حبل الوتین نبض لسمیه الحسین
تا قیامت با همین حبل المتین می‌ایستم
هر کجا نام حسین آید وسط خواهم گریست
هر کجا نام یل ام الابنین می ایستم
مبدأ ایوان شاه ولا
مقصد سلطان کرب و بلا
مرکب این پای زخمی من
با رخصتی از درگاه رضا

 

اين مطلب 1329 بار مشاهده شده است