مجموعه کد آهنگ پیشواز میثم مطیعی برای پیاده روی اربعین

کد آوای انتظار مداحی حاج میثم مطیعی برای اربعین 98

آهنگ پیشواز ایرانسل ، همراه اول و رایتل میثم مطیعی برای اربعین 98

 

 

۱
(آوای انتظار همراه اول) | آه، به این زائرانت نگاه کن (کد: 89049)
887.72 KB
۲
(آوای انتظار همراه اول) | أنتمُ الشُّرفاءْ ...أنتمُ الکُرماءْ (کد: 89050)
693.1 KB
۳
(آوای انتظار همراه اول) | اینجا همه می‌شن، کرب‌و‌بلایی (کد: 89051)
952.22 KB
۴
(آوای انتظار همراه اول) | با اذن امام هشتم، راهی شده اند این مردم (کد: 89052)
897.47 KB
۵
(آوای انتظار همراه اول) | به هر موکب، نمک گیر امام مجتبى هستیم (کد: 89053)
948.47 KB
۶
(آوای انتظار همراه اول) | خِدمتُکم جُنَّة، بابٌ إلى الجَنة (کد: 89054)
799.6 KB
۷
(آوای انتظار همراه اول) | ره می سپارم به عزم زیارت (کد: 89055)
667.22 KB
۸
(آوای انتظار همراه اول) | شَوقاً لکَ یا مولایَ تَطیرُ الأقدام (کد: 89056)
861.47 KB
۹
(آوای انتظار همراه اول) | مثل جُوْن یا عابسِ تو، باشیم با وارث تو (کد: 89057)
947.72 KB
۱۰
(آوای انتظار همراه اول) | مهما خدمنا یا بحرَ البذلِ (کد: 89058)
934.22 KB
۱۱
(آوای انتظار همراه اول) | موکب کنم برپا، اینجا برای تو (کد: 89059)
835.22 KB
۱۲
(آوای انتظار همراه اول) | مِن النَّجفِ حتی الطَّفِ جِئناکِ (کد: 89060)
930.85 KB
۱۳
(آوای انتظار همراه اول) | همه جا کربلاست، همه جا نینواست (کد: 89061)
795.85 KB
۱۴
(آوای انتظار همراه اول) | أربعینک تسوه یا بو سکنة کل ما بالعمر (کد: 80688)
769 KB
۱۵
(آوای انتظار همراه اول) | اومدیم پای پیاده روز و شب، تو و دل جاده (کد: 80689)
754.32 KB
۱۶
(آوای انتظار همراه اول) | این سیل جاری جمعیت (کد: 80690)
826.7 KB
۱۷
(آوای انتظار همراه اول) | اَمشی على العُیونِ إلیک (کد: 80691)
852.25 KB
۱۸
(آوای انتظار همراه اول) | با هر زبان، با هر نژاد، ما عاشقان حیدریم (کد: 80692)
840.2 KB
۱۹
(آوای انتظار همراه اول) | بِالنَّحیبِ والحَنینِ، حانَ یَومُ الأربَعینِ (کد: 80693)
830.82 KB
۲۰
(آوای انتظار همراه اول) | زحفاً إلیک یا حسین (کد: 80694)
846.95 KB
۲۱
(آوای انتظار همراه اول) | پشت سر مرقد مولا، روبرو جاده و صحرا (کد: 80695)
771.57 KB
۲۲
(آوای انتظار همراه اول) | زَحفاً إلیک بالأربعین (کد: 80696)
737.82 KB
۲۳
(آوای انتظار همراه اول) | فی الأربعین یا حسین بالأیادی (کد: 80697)
768.96 KB
۲۴
(آوای انتظار همراه اول) | قَضَیْتَ ظَمآناً، بَقیِتَ عُریاناً (کد: 80698)
953.82 KB
۲۵
(آوای انتظار همراه اول) | لیاقتشو ندارم آقا، بیام حرمت - (کد: 83082)
880.74 KB
۲۶
(آوای انتظار همراه اول) | پای پیاده ای دل، تا کربلا سفر کن - (کد: 83065)
909.24 KB
۲۷
(آوای انتظار همراه اول) | جا موندم اما زائر زیاده - (کد: 83070)
818.86 KB
۲۸
(آوای انتظار همراه اول) | آه، از چهل شب غربت (کد: 70322)
985.6 KB
۲۹
(آوای انتظار همراه اول) | آهٍ...حبیبی حسین (کد: 70323)
1.05 MB
۳۰
(آوای انتظار همراه اول) | أنا قتیلُ العَبراتْ، أنا لَهیبُ الحسراتْ (کد: 70324)
912.49 KB
۳۱
(آوای انتظار همراه اول) | الضحایا تُحاکِی الضحایا (کد: 70325)
972.13 KB
۳۲
(آوای انتظار همراه اول) | تَحلُو بکَ الآهُ، لاعذّبَ اللهُ، قلباً بهِ حبُ الحسین (کد: 70326)
1.04 MB
۳۳
(آوای انتظار همراه اول) | سیِّدی حسین، حبیبُ الله (کد: 70327)
1 MB
۳۴
(آوای انتظار همراه اول) | صَرْخاتُ الأحرارِ یا حسین (کد: 70328)
971.26 KB
۳۵
(آوای انتظار همراه اول) | کربلا شُعلةٌ لیسَ تُطفى (کد: 70329)
994.94 KB
۳۶
(آوای انتظار همراه اول) | کلُّ زمانٍ جدیدْ، فیهِ یزیدٌ جدیدْ (کد: 70330)
968.41 KB
۳۷
(آوای انتظار همراه اول) | للقُدسِ نحنُ قادمونْ (کد: 70331)
1.05 MB
۳۸
(آوای انتظار همراه اول) | می شکند خشم ما، کاخ یزید زمان (کد: 70332)
1005.96 KB
۳۹
(آوای انتظار همراه اول) | همه آرام و قرار این دل، زیارت در اربعین است (کد: 70333)
1.09 MB
۴۰
(آوای انتظار همراه اول) | یا سیدی خذنی، حسین (کد: 70334)
1.04 MB
۴۱
(آوای انتظار همراه اول) | الاربعین موعدی (کد: 69598)
1.03 MB
۴۲
(آوای انتظار همراه اول) | این صدای گریه های فاطمه است (کد: 69599)
862.03 KB
۴۳
(آوای انتظار همراه اول) | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما (کد: 69600)
1.02 MB
۴۴
(آوای انتظار همراه اول) | علیکَ مولای السلامْ (کد: 69602)
1.1 MB
۴۵
(آوای انتظار همراه اول) | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات (کد: 69603)
1.06 MB
۴۶
(آوای انتظار همراه اول) | مولای مولای السلام (کد: 69605)
988 KB
۴۷
(آوای انتظار همراه اول) | می آیم آخر سوی حسین (کد: 69606)
683.1 KB
۴۸
(آوای انتظار همراه اول) | میعاد ما اربعین است (کد: 69607)
823.51 KB
۴۹
(آوای انتظار همراه اول) | یا سید الأحرار (کد: 69608)
948.89 KB
۵۰
(آوای انتظار همراه اول) | یا محمد بنگر این آل تو است (کد: 69609)
1.01 MB
۵۱
(آوای انتظار همراه اول) | کربلا ای خاک اندوه و بلا (کد: 69610)
912.49 KB
۵۲
(آوای انتظار همراه اول) | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم (کد: 69611)
1.09 MB
۵۳
.............................................................................................................
0 B
۵۴
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | آه، به این زائرانت نگاه کن (کد: 6913328)
887.72 KB
۵۵
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | أنتمُ الشُّرفاءْ ...أنتمُ الکُرماءْ (کد: 6913329)
693.1 KB
۵۶
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | اینجا همه می‌شن، کرب‌و‌بلایی (کد: 6913330)
952.22 KB
۵۷
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | با اذن امام هشتم، راهی شده اند مردم (کد: 6913331)
897.47 KB
۵۸
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | به هر موکب نمک گیر امام مجتبى ایم (کد: 6913332)
948.47 KB
۵۹
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | خِدمتُکم جُنَّة، بابٌ إلى الجَنة (کد: 6913333)
799.6 KB
۶۰
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | ره می سپارم به عزم زیارت (کد: 6913334)
667.22 KB
۶۱
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | شَوقاً لکَ یا مولایَ تَطیرُ الأقدام (کد: 6913335)
861.47 KB
۶۲
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | مثل جُوْن یا عابسِ تو، باشیم با وارث تو (کد: 6913336)
947.72 KB
۶۳
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | مهما خدمنا یا بحرَ البذلِ (کد: 6913337)
934.22 KB
۶۴
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | موکب کنم برپا، اینجا برای تو (کد: 6913338)
835.22 KB
۶۵
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | مِن النَّجفِ حتی الطَّفِ جِئناکِ (کد: 6913339)
930.85 KB
۶۶
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | همه جا کربلاست، همه جا نینواست (کد: 6913341)
795.85 KB
۶۷
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | نمی خوام بی تو زنده باشم (کد: 6913340)
838.6 KB
۶۸
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | لیاقتشو ندارم آقا، بیام حرمت - (کد: 6913146)
880.74 KB
۶۹
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | پای پیاده ای دل، تا کربلا سفر کن - (کد: 6913131)
909.24 KB
۷۰
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | جا موندم اما زائر زیاده - (کد: 6913135)
818.86 KB
۷۱
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | آه، از چهل شب غربت (کد: 6911981)
985.6 KB
۷۲
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | آهٍ...حبیبی حسین (کد: 6911982)
1.05 MB
۷۳
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | أنا قتیلُ العَبراتْ، أنا لَهیبُ الحسراتْ (کد: 6911983)
912.49 KB
۷۴
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | الضحایا تُحاکِی الضحایا (کد: 6911984)
972.13 KB
۷۵
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | سیِّدی حسین، حبیبُ الله (کد: 6911986)
1 MB
۷۶
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | صَرْخاتُ الأحرارِ یا حسین (کد: 6911987)
971.26 KB
۷۷
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کربلا شُعلةٌ لیسَ تُطفى (کد: 6911988)
994.94 KB
۷۸
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کلُّ زمانٍ جدیدْ، فیهِ یزیدٌ جدیدْ (کد: 6911989)
968.41 KB
۷۹
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | للقُدسِ نحنُ قادمونْ (کد: 6911990)
1.05 MB
۸۰
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | می شکند خشم ما، کاخ یزید زمان (کد: 6911991)
1005.96 KB
۸۱
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | یا سیدی خذنی، حسین (کد: 6911993)
1.04 MB
۸۲
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | الاربعین موعدی | (کد: 6911912)
1.03 MB
۸۳
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | این صدای گریه های فاطمه است | (کد: 6911913)
862.03 KB
۸۴
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما | (کد: 6911914)
1.02 MB
۸۵
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | علیکَ مولای السلامْ | (کد: 6911916)
1.1 MB
۸۶
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات | (کد: 6911917)
1.06 MB
۸۷
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | مولای مولای السلام | (کد: 6911919)
988 KB
۸۸
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | می آیم آخر سوی حسین | (کد: 6911920)
683.1 KB
۸۹
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | میعاد ما اربعین است | (کد: 6911921)
823.51 KB
۹۰
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | یا سید الأحرار | (کد: 6911922)
948.89 KB
۹۱
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | یا محمد بنگر این آل تو است | (کد: 6911923)
1.01 MB
۹۲
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کربلا ای خاک اندوه و بلا | (کد: 6911924)
912.49 KB
۹۳
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم | (کد: 6911925)
1.09 MB
۹۴
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | تَحلُو بکَ الآهُ، لاعذّبَ اللهُ، قلباً بهِ حبُ الحسین (کد: 6911985)
1.04 MB
۹۵
« آهنگ پیشواز ایرانسل » | همه آرام و قرار این دل، زیارت در اربعین است (کد: 6911992)
1.09 MB
۹۶
.............................................................................................................
0 B
۹۷
(راینواز رایتل) | الاربعین موعدی (کد: 200588)
1.03 MB
۹۸
(راینواز رایتل) | این صدای گریه های فاطمه است (کد: 200590)
862.03 KB
۹۹
(راینواز رایتل) | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما (کد: 200591)
1.02 MB
۱۰۰
(راینواز رایتل) | علیکَ مولای السلامْ (کد: 200593)
1.1 MB
۱۰۱
(راینواز رایتل) | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات (کد: 200594)
1.06 MB
۱۰۲
(راینواز رایتل) | مولای مولای السلام (کد: 200596)
988 KB
۱۰۳
(راینواز رایتل) | می آیم آخر سوی حسین (کد: 200597)
683.1 KB
۱۰۴
(راینواز رایتل) | میعاد ما اربعین است (کد: 200598)
823.51 KB
۱۰۵
(راینواز رایتل) | یا سید الأحرار (کد: 200599)
948.89 KB
۱۰۶
(راینواز رایتل) | یا محمد بنگر این آل تو است (کد: 200600)
1.01 MB
۱۰۷
(راینواز رایتل) | کربلا ای خاک اندوه و بلا (کد: 200601)
912.49 KB
۱۰۸
(راینواز رایتل) | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم (کد: 200602)
1.09 MB

 

اين مطلب 2863 بار مشاهده شده است