دانلود فیلم:

دانلود آهنگ لاشاته می کانتاره با لینک مستقیم

لاشاته می کانتاره : آهنگ معروف ایتالیایی- توتو کوتونی

  متن ایتالیایی شعر لاشاته می کانتاره  

L'italiano
Toto Cutugno
Lasciatemi cantare
Con la chitarra in mano
Lasciatemi cantare
Sono un italiano
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente
E un partigiano come presidente
Con l'autoradio sempre nella mano destra
Un canarino sopra la finestra
Buongiorno Italia con i tuoi artisti
Con troppa America sui manifesti
Con le canzoni, con amore
Con il cuore
Con più donne e sempre meno suore
Buongiorno Italia, buongiorno Maria
Con gli occhi pieni di malinconia
Buongiorno Dio
Lo sai che ci sono anch'io
Lasciatemi cantare
Con la chitarra in mano
Lasciatemi cantare
Una canzone piano piano
Lasciatemi cantare
Perché ne sono fiero
Sono un italiano
Un italiano vero
Buongiorno Italia che non si spaventa
Con la crema da barba alla menta
Con un vestito gessato sul blu
E la moviola la domenica in TV…

 

ترجمه فارسی شعر آهنگ لاشاته می کانتاره

 

Lasciatemi cantare

بگذار تا بخوانم

con la chitarra in mano

با گيتاري در دست

lasciatemi cantare

بگذار تا بخوانم

sono un italiano

من يك ايتاليايي هستم

Buongiorno Italia gli spaghetti al dente

روز بخير ايتاليا با اسپاگتي هاي تردت

e un partigiano come Presidente

و پارتيزاني مثل رئيس جمهور

con l’autoradio sempre nella mano destra

با راديوي اتومبيلي هميشه در دست راست

e un canarino sopra la finestra

و قناري كوچكي بالاي پنجره

Buongiorno Italia con i tuoi artisti

روز بخير ايتاليا با هنرمندانت

con troppa America sui manifesti

(همراه) با آمريكايهاي زيادي روي پوسترها

con le canzoni con amore, con il cuore

با ترانه هايي درباره عشق و قلب

Buongiorno Italia

روز بخير ايتاليا

buongiorno Maria

روز بخير مريم مقدس

con gli occhi pieni di malinconia

با چشماني پر از غم

buongiorno Dio

روز بخير خدا

lo sai che ci sono anch’io

خودت ميداني من هم اينجا هستم

Lasciatemi cantare

بگذار تا بخوانم

con la chitarra in mano

با گيتاري در دست

lasciatemi cantare

بگذار تا بخوانم

una canzone piano piano

ترانه اي را آهسته آهسته

Lasciatemi cantare

بگذار تا بخوانم

perche’ ne sono fiero

زيرا افتخار ميكنم كه

sono un italiano

يك ايتاليايي هستم

un italiano vero

يك ايتاليايي واقعي

Buongiorno Italia che non si spaventa

روز بخير ايتاليايي كه نميترسد

e con la crema da barba alla menta

و با خمير ريشي به طعم نعناع

con un vestito gessato sul blu

با لباس آبي راه راه

e la moviola la domenica in TV

و موویولای يكشنبه در تلوزيون

Buongiorno Italia col caffe’ ristretto

روز بخير ايتاليا با قهوه ريسترتو

le calze nuove nel primo cassetto

جورابهاي جديد در اولين كشو

con la bandiera in tintoria

با پرچمهايي در خشك شوئيها

e una 600 giu’ di carrozzeria

و يك فيات ۶۰۰ قدیمی…

اين مطلب 723 بار مشاهده شده است