فیلم وقوع زلزله در تهران به محض آماده سازی منتشر خواهد شد
 
گزارش مقدماتی زمین‌لرزه در تهران
 
 بزرگی: 5.1
 محل وقوع: مرز استانهای مازندران و تهران  - حوالی دماوند
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/02/19 00:48:21
طول جغرافیایی: 52.05
عرض جغرافیایی: 35.78
عمق زمین‌لرزه: 7 کیلومتر
 
 نزدیک‌ترین شهرها:
6 کیلومتری دماوند (تهران)
13 کیلومتری رودهن (تهران)
16 کیلومتری بومهن (تهران)
     
 نزدیکترین مراکز استان:
58 کیلومتری تهران
96 کیلومتری كرج
 
اين مطلب 226 بار مشاهده شده است